Oferta

Dla naszych klientów prowadzimy obsługę prawną w następujących sprawach:

Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego

przygotowujemy i składamy wnioski o uzyskanie poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego

reprezentujemy w postępowaniach przed polskimi urzędami

poszukujemy dokumentów potrzebnych do poświadczenia obywatelstwa polskiego

Uzyskanie paszportu polskiego

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o paszport polski. W szczególności zajmujemy się rejestracją zagranicznych aktów urodzenia i aktów małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego.

Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego

Oferujemy pełną obsługę związaną z rejestracją zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego. Reprezentujemy przed polskimi urzędami w sprawach rejestracji aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu, a w razie konieczności także sprostowania lub uzupełnienia danych w nich zawartych. Pomagamy uzyskać dokumenty na potrzeby postępowań sądowych w szczególności w sprawach spadkowych.

Rejestracja lub uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego

Orzeczenie rozwodowe uzyskane poza granicami Polski może wymagać rejestracji w polskim rejestrze stanu cywilnego lub uznania przez sąd za skuteczne na terytorium Polski. W zależności od rodzaju sprawy oferujemy reprezentację przed właściwym urzędem lub reprezentację procesową w postępowaniu sądowym.

Zawarcie związku małżeńskiego w Polsce

Zmiana imienia lub nazwiska w polskich dokumentach

Pomagamy osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w Polsce przygotować wszelką potrzebną do tego dokumentację. Obsługujemy zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców chcących zawrzeć związek małżeński w Polsce.

Kancelaria zapewnia także pełną obsługę obywateli polskich w sprawach zmiany imienia lub nazwiska w polskich dokumentach.