Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych radcy prawnemu Rafałowi Piaseckiemu (z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz innych środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie na adres kancelarii) jest Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Piaseckiego, ul. Żółtej Ciżemki 3/4, 31-560 Kraków, tel. +48 600 801 859, e-mail: biuro@rafalpiasecki.pl

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane przekazywane Kancelarii Radcy Prawnego Rafała Piaseckiego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, wykorzystywane do profilowania i nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem osób, z którymi współpracuje radca prawny Rafał Piasecki (np. tłumaczom przysięgłym) w celu wykonania umowy lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wykonanie umowy lub podjęcie czynności na wniosek skierowany do radcy prawnego Rafała Piaseckiego przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Mają Pastwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, udostępnienia danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.